Amado V. Jacob...
 


May you rest in peace Abalayan Amado.

Huwag kayong tumayo sa aking puntod at umiyak
Wala ako sa libingan, hindi ako ang nakahimlay
kasama ninyo ako sa ihip ng hangin amihan
dumaan sa dako n'yo, at kayo'y hagkan.

Ako 'yong mababang ulap sa umaga
na namamatyag sa inyo kaparaka
upang kung ano man sigalot ang 'yong danasin
kasama ninyo ako parati sa ano man suliranin.

Ako 'yong ibong uma-awit sa dapit hapon
paglubog ng araw at ang dilim ay umiral
kasama ako sa mga bituin sa kalangitan
nagbibigay liwanag sa gabi at kagandahan.

Ako yong bulaklak na bagong buka
amoy ay matamis at mahalimuyak
habang panahon pagmamahal, ito'y tanda
aking bango sana manatili, sa inyo'y aking biyaya.

Kaya, huwag maghimutok, umiyak sa aking puntod
kasama ninyo ako palagi, ako'y buhay sa inyong isip
pansamantalang mawala lamang sa inyong piling
wala ako sa libingan, hindi ako ang nakahimlay
inyo sanang alalahanin, hindi ako namatay.

Photobucket

By XRifles

© 2012 XRifles (All rights reserved)

 

Read more poems by  XRifles
Send this poem to a friendThe Starlite Cafe Discussion Board | Home

Back to Previous Page